Dagopvang:

Binnen kinderdagopvang het Torentje werken we met drie verticale dagopvanggroepen. Op elke groep werken gekwalificeerde pedagogisch medewerksters en wordt er altijd rekening gehouden met de kind – leidster ratio. Aan de hand van de rekentool op www.1ratio.nl zullen wij per dag bekijken hoeveel pedagogisch medewerksters op betreffende groep aanwezig moeten zijn.

Het blauwe blokje

In deze verticale groep wordt per dagdeel aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opvang geboden. Iedere groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerksters zodat de continuïteit van de groep gewaarborgd blijft.

Het gele blokje

In deze verticale groep wordt per dagdeel aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opvang geboden.  Iedere groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerksters zodat de continuïteit van de groep gewaarborgd blijft.

Het groene blokje

 
In deze verticale groep wordt per dagdeel aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opvang geboden. Iedere groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerksters zodat de continuïteit van de groep gewaarborgd blijft.

Het rode blokje

Op deze peutergroep wordt er per dagdeel aan maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar opvang geboden. Iedere groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerksters zodat de continuïteit van de groep gewaarborgd blijft. 
Dagopvang