Oudercommissie:

Kinderdagverblijf ‘t Torentje heeft een oudercommissie die actief de belangen van de ouders behartigd. Ze denken samen met de manager mee over de gezondheid en de veiligheid van uw kind op het kinderdagverblijf. Daarnaast hebben ze inspraak in protocollen en beleidsstukken en helpen ons met de organisatie van feestdagen zoals pasen, kerst en oud en nieuw.

De oudercommissie bestaat momenteel uit 6 actieve ouders. Wil je meer informatie over de oudercommissie of wil je lid worden, meld je dan bij Maaike van Rooij: maaike@kinderdagverblijfokido.nl

Oudercommissie Kinderdagverblijf OkiDo