Doelstelling 0 – 4 jaar:

Het hoofddoel van Kinderdagverblijf ‘t Torentje is het aanbieden van kwalitatief goede opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Voor het aanbieden van kwalitatief goede opvang is veel noodzakelijk. Hierbij spelen alle elementen die voorkomen binnen de kinderopvang een rol zoals de accommodatie, de pedagogische uitgangspunten, de werkwijze en niet te vergeten het samenwerken met ouders en andere belanghebbende organisaties.

In de Wet Kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: “Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving”.

Doelstelling kinderdagverblijf