Wijkverpleegkundige:

Twee keer per jaar komt de wijkverpleegkundige op het kinderdagverblijf langs om advies te geven met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen. Zaken die niet kunnen wachten worden tussentijds besproken met de wijkverpleegkundige. Ouders worden hierover van tevoren op de hoogte gesteld.

Daarnaast is het soms ook zo dat de wijkverpleegkundige met ons contact op neemt over kinderen omdat hier vragen of bijzonderheden mee zijn. Op deze manier hebben we korte lijnen en kunnen we snel en efficiënt met elkaar samenwerken.

Wijkverpleegkundige